एनआईबिएल समृद्धि फण्ड – १ को प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३९
Financial Report / Monthly

एनआईबिएल समृद्धि फण्ड – १ को प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३९

एनआईबिएल म्यूचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एनआईबिएल समृद्धि फण्ड –१ को भद महिनामा प्रतिइकाई खुद मूल्य रू. १०।३९ पुगेको छ । अघिल्लो महिना असार मसान्त मा यो मल््य रू. ११।१५ रहेको थियो । सो अवधिमा यस योजनाको कुल आय रू. २ करोड ९६ लाख रहेको छ । सो अवधिसम्म यस योजनाले रू. ७९ करोड ४७ लाख सूचीकृत शेयरमा लगानी गरेको छ ।

Rs in '000'
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड – १ को प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३९
Source: Newspaper

Have Your Say