एनआईबिएल समृद्धि फन्ड १ को १२ प्रतिशत नगद लाभासं
Press Release / Press Release

एनआईबिएल समृद्धि फन्ड १ को १२ प्रतिशत नगद लाभासं

एनआईबिएल म्युचुअल फन्ड अन्तरगत संचालित एनआईबिएल समृद्धि फन्ड १ ले १२ प्रतिशत नगद लाभासं घोषणा गरेको छ ।

Rs in '000'
एनआईबिएल समृद्धि फन्ड १ को १२ प्रतिशत नगद लाभासं
Source: Newspaper

Have Your Say